บริษัท ปิยะภิรมย์ จำกัด
  เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพีบี พาร์ทเนอร์ส ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  
  บริษัทฯ มีนโยบายร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าในลักษณะกิจการร่วมค้า หรือในกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน์, มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
  โดยการเปิดให้ผู้ที่สนใจหรือกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้าร่วมลงทุน แลกเปลี่ยน-ซื้อ หรือขาย เช่าซื้อ เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ที่ดิน ในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ซึ่งสามารถต่อยอดทางธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อาทิ สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศ เนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ และเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการทำการค้า อาทิ โรงแรม รีสอร์ท โครงการ และกิจการอื่นๆ
  สำหรับสัดส่วนในการลงทุน และนโยบายการบริหารงานแบบการค้าร่วม ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ, ความสามารถในการลงทุน และอำนาจการบริหารเป็นหลัก ทางทีมงานของเราพร้อมบริการในเรื่องข้อมูล รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักลงทุน หรือหุ้นส่วนที่มีศักยภาพของเรา
  ธุรกิจหลักของเราคือ การเสนออสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแก่หุ้นส่วน หรือนักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เรามีทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในวงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สำหรับสถานที่ในการเสนอมีดังนี้
1. เกาะสมุย จ. สุราษฎ์ธานี
2. เกาะกลวง จ.กระบี่ (ใกล้กับเกาะลันตา)
3. อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
4. อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
5. อ.ประทิว จ.ชุมพร